Biologisch

Is een product biologisch, dan betekent dit dat het volgens de regels van de EU voor biologische landbouw is geproduceerd.

 

Wanneer is een product biologisch?

De EU heeft voorwaarden opgesteld waaraan producten moeten voldoen om het label ‘biologisch’ te verdienen. Het groene blaadje is het keurmerk dat aangeeft dat het product voldoet aan de eisen voor biologische landbouw van de EU.. Zo moet er o.a. rekening worden gehouden met het welzijn van dieren, mogen er geen chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest worden gebruikt en moet het product voor minimaal 95% uit biologische ingrediënten bestaan. Voldoet het product aan deze en andere eisen, dan mag de producent het groene blaadje op de verpakking plaatsen. En zo weet jij zeker dat je een biologisch product in handen hebt.