producten
Verpakkingen

Duurzame verpakkingen


In de eerste fase van het verduurzamingstraject van Bio+ ligt de focus op de verpakking van alle Bio+ producten. In samenwerking met Bio+ producenten en verpakkingsexperts is geïnventariseerd wat de huidige stand van zaken is op het gebied van de duurzaamheid van Bio+ verpakkingen en waar de kansen liggen voor verduurzaming van de Bio+ verpakkingen.

In workshops waarbij zowel de producenten als de verpakkingsexperts aanwezig zijn, worden deze mogelijkheden vervolgens bediscussieerd en aan de volgende randvoorwaarden getoetst:

- Voedselveiligheid en houdbaarheid waarborgen
- Praktische uitvoerbaarheid voor licentiehouder
- Betaalbaarheid
- Communiceerbaarheid
- Herkenbaarheid/ uitstraling Bio+ behouden

Aan de hand van deze toets wordt de verduurzamingsstrategie per verpakking bepaald, waarna een implementatietraject van de gekozen verduurzamingsmogelijkheden wordt ingezet door producenten. Tot slot zal er een communicatieplan op dit gebied opgesteld worden om consumenten op de hoogte te stellen van de duurzamere Bio+ verpakkingen.