producten
Duurzaam op weg

Bio+ duurzaam op weg


We hebben bij Bio+ grote ambities als het gaat om duurzaamheid. We hebben daarom sinds 1 januari van dit jaar een eigen duurzaamheidsmanager. Zij kijkt, samen met al onze partners, hoe we van Bio+ een nog duurzamer merk kunnen maken. We werken toe naar een integraal duurzaamheidsysteem en –profilering van ons merk. We noemen dat 'Duurzaamheid voorbij Biologisch'. Dit traject zijn we o.a. gestart in verband met de vraag vanuit de retailers om duurzaamheid voor hen operationeel te maken en dit resultaat te kunnen inbedden in hun eigen strategie van verduurzaming.

Om dit te kunnen realiseren hebben we een meetsysteem nodig waarmee we de duurzaamheidsperformance kunnen monitoren en dat we kunnen inzetten om te communiceren naar retailers, leveranciers en consumenten. Dit is tevens de basis voor een verduurzamingsproject wat we hebben opgezet met onze leveranciers en afnemers. In dit project zal met diverse stakeholders een selectie worden gemaakt van de thema’s en speerpunten.

Doel
Met dit project willen we verbeterprocessen in gang zetten. Niet alleen bij onszelf, maar in alle ketens van biologische levensmiddelen. Het doel van dit project is:
- ontwikkelen van een tool voor het kwantificeren en kwalificeren van de integrale duurzaamheid die inzetbaar is voor de ketenpartijen. De tool is niet alleen bedoeld voor producenten van het merk Bio+, maar afgestemd op de wensen en ambities van SMB en haar licentiehouders;
- opstellen van een door de stakeholders gedragen plan van aanpak voor verbeterprocessen met SMART gedefinieerde ambities voor de middellange termijn (2015);
- ontwikkelen van een beslissingsondersteunende tool om de duurzaamheidinnovatie te ondersteunen.