producten
Biologisch

Biologisch


De term biologisch heeft betrekking op de landbouwmethode. Oftewel de manier waarop ons voedsel tot stand gekomen is. Aan de biologische landbouw en veehouderij zijn strenge regels gesteld inzake de omgang met het milieu en de natuur en dierenwelzijn. Regels waaraan iedereen die biologische voeding produceert, zich moet houden.

Zorg voor milieu en natuur
Biologische boeren gebruiken vrijwel geen chemische of synthetische bestrijdingsmiddelen. Voor de bestrijding van schimmels en schadelijke insecten maken de boeren gebruik van zogenaamde natuurlijke vijanden zoals bijvoorbeeld vogels. En in plaats van naar de gifspuit te grijpen om onkruid te bestrijden, wordt er met de hand of met een machine gewied. Bij biologische boeren ligt de nadruk vooral op het voorkomen van ziektes. Dit gebeurt bijvoorbeeld door te kiezen voor sterke, ziekteresistente rassen en door de bodem niet uit te putten. In plaats van kunstmest gebruiken de boeren gewone mest die vaak ook nog eens afkomstig is van hun eigen boerenbedrijf. Daarmee is de biologische kringloop weer mooi rond.

Zorg voor dierwelzijn
Biologische boeren houden zo veel mogelijk rekening met het natuurlijke gedrag van dieren. Zo kan een biologische zeug lekker in de modder wroeten, lopen biologische koeien zo veel mogelijk in de wei en kunnen biologische kippen naar hartenlust buiten scharrelen. Bovendien worden er zo min mogelijk ingrepen gepleegd op de dieren. Dat betekent dat een biologische kip gewoon z’n snavel houdt en een varken zijn tanden en staart.

Biologische dieren krijgen de rust en de ruimte om op te groeien. Preventief medicijnen of groeihormonen toedienen is uit den boze. Alleen als een dier ziek is, krijgt het medicijnen. En dat gebeurt niet vaak, want biologische dieren zijn door hun gezonde manier van leven en eten veel minder vatbaar voor ziekten.